Gdy wymagamy ociepli_ wygl_d sztachety w Poznaniu_asnego zak_adzie, sztywne deski umiemy zastosowa_ czasami przy konstruowaniu por_czy na balkonach dodatkowo tarasach.